O projekcie

Posted on

Głównym celem projektu Stara szkoła patriotyzmu jest kształtowanie postaw aktywności obywatelskiej m.in. poprzez wiedzę o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę na poziomie lokalnym i regionalnym. Będzie to można osiągnąć m.in. poprzez projekty o charakterze edukacyjnym. Chcemy pokazać, głównie młodemu odbiorcy, iż wielka historia odzyskania niepodległości nie działa się tylko gdzieś daleko stąd, ale ma duży związek z lokalnym środowiskiem, poświęceniem naszych przodków i sumienną pracą każdego dnia. Realizacja celów będzie opierała się na głównie na działaniach o charakterze patriotyczno-edukacyjnym. Zostanie zorganizowana okolicznościowa wystawa, urządzona izba pamięci, wydana okolicznościowa publikacja, odbędą się uroczystości oraz lekcje wolności dotyczące okresu walki o niepodległość w budynku (stara szkoła w Wiązownicy Kolonii).

Planujemy zorganizować wystawę zewnętrzną o Józefie Stępniewskim i innych ochotników z naszej okolicy, którzy walczyli o niepodległość. Chcemy aby nie tylko w dniu uroczystości, ale przez cały czas jej prezentowania każdy mógł zapoznać się z historią tego miejsca i ludzi tu działających.

Nazwa projektu nawiązuje do drewnianego budynku byłej szkoły w Wiązownicy-Kolonii oraz najbliższego otoczeniu tego miejsca. Szkoła już w 1937 r., dzięki inicjatywie ówczesnego kierownika szkoły Józefa Stępniewskiego, nosiła imię Wielkiego Marszałka Józefa Piłsudskiego. O tym fakcie mało osób wie, a warto o tym głośno mówić. Mamy już zebrane materiały dotyczące działalności kierownika J. Stępniewskiego, a także dotarliśmy do rodziny Wincentego Janosa z Wiązownicy-Kolonii, który w 1919 r. zgłosił się na wojnę z bolszewikami. Podczas działań wojennych był ranny, a za swoje zasługi dwukrotnie go odznaczono.

Apelujemy do okolicznych mieszkańców, którzy posiadają dokumenty, informacje, zdjęcia z okresu wojny polsko-bolszewickiej lub wiedzą o przodkach, którzy walczyli o naszą wolność o ich udostępnienie. Dzięki tym informacjom uzupełnimy powstającą publikację, a pamięć o lokalnych bohaterach nie zaginie.

Głównym miejscem obchodów w dniu 12 września br. będzie drewniany budynek byłej szkoły, który został wzniesiony w 1909 r. i teren przyległy ja okalający. Ta wyjątkowa budowla powstała podczas zaborów przetrwała I wojnę światową, okupację hitlerowską i komunizm. Obecnie potrzebuje pilnego remontu, aby w wolnej Polsce mogła wychowywać nowe pokolenia patriotów zaangażowanych społecznie na rzecz swojej społeczności. Wydarzenia rocznicowe, wystawa starych zdjęć, izba pamięci, instalacja zewnętrzna upamiętniająca postać żołnierza-nauczyciela, to wszystko mamy nadzieję, że pomoże nam jeszcze bardziej rozpowszechnić wiedzę o naszym dziedzictwie i zasiać ziarno patriotyzmu wśród najmłodszych.

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”